ถ่ายนอกรอบที่อัยเยอร์เวง บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถ่ายนอกรอบที่อัยเยอร์เวง บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Summary:

ครั้งแรกกับการรับถ่ายงานถ่ายรูปบัณทิตเป็นการถ่ายนอกรอบที่ไปไกลถึงอัยเยอร์เวงตั้งคอนเซ็ปไว้ว่าอยากได้ภาพบรรยากาศออกแนวธรรมชาติ

เขียนโดย
natdanai
เข้าร่วมการสนทนา

เลี้ยงกาแฟผมหน่อย
โลโก้เว็บ