Tag: cannon 80D

ถ่ายนอกรอบที่อัยเยอร์เวง บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครั้งแรกกับการรับถ่ายงานถ่ายรูปบัณทิตเป็นการถ่ายนอกรอบที่ไปไกลถึงอัยเยอร์เวงตั้งคอนเซ็ปไว้ว่าอยากได้ภาพบรรยากาศออกแนวธรรมชาติ

เลี้ยงกาแฟผมหน่อย
โลโก้เว็บ