โทน Takumar เลนส์มือหมุน / สยามสแควร์วัน & TCDC & หอศิลปวัฒนธรรม

ขอเรียกว่าโทนมือหมุนละกันเป็นภาพจากเลนส์ Super Takumar 50/1.4 8E ภาพทั้งหมดผ่านการ Process บนโปรแกรม Lightroom นะครับ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *