โทน Takumar เลนส์มือหมุน / สยามสแควร์วัน & TCDC & หอศิลปวัฒนธรรม

โทน Takumar เลนส์มือหมุน / สยามสแควร์วัน & TCDC & หอศิลปวัฒนธรรม

Summary:

ขอเรียกว่าโทนมือหมุนละกันเป็นภาพจากเลนส์ Super Takumar 50/1.4 8E ภาพทั้งหมดผ่านการ Process บนโปรแกรม Lightroom

ขอเรียกว่าโทนมือหมุนละกันเป็นภาพจากเลนส์ Super Takumar 50/1.4 8E ภาพทั้งหมดผ่านการ Process บนโปรแกรม Lightroom นะครับ 

เขียนโดย
natdanai
เข้าร่วมการสนทนา

ติดตาม @natdanai.kt

Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
เลี้ยงกาแฟผมหน่อย
โลโก้เว็บ