Tag: อัยเยอร์เวง

ทะเลหมอกแดนใต้ ฆูนุงซีลีปัต x อัยเยอร์เวง

ทะเลหมอกฆูนุงซีลีปัต x อัยเยอร์เวง จังหวัดยะลา เป็นภูเขาที่ขึ้นไม่ยากทิวทัศน์อลังการ มองได้ 360 องศา ยอดสูงถึง 607 เมตร จากระดับน้ำทะเล อยู่ใกล้บ้านแต่ไม่เคยได้ไปสักครั้ง นี้แหละคือครั้งแรกของฆูนุง

เลี้ยงกาแฟผมหน่อย
โลโก้เว็บ