นอกรอบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ที่ศาลหลักเมืองยะลา

นอกรอบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ที่ศาลหลักเมืองยะลา

Summary:

ถ่ายด้วยกล้อง Sony a7c ประกบกับเลนส์ 85 F 1.8

เขียนโดย
natdanai
เข้าร่วมการสนทนา

เลี้ยงกาแฟผมหน่อย
โลโก้เว็บ