ถ่ายรูปรับปริญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ถ่ายรูปรับปริญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Summary:

ถ่ายด้วยกล้อง sony a7ii + Len sony 85 f1.8 และ 28 f.2

เขียนโดย
natdanai
เข้าร่วมการสนทนา

เลี้ยงกาแฟผมหน่อย
โลโก้เว็บ