ถ่ายเฉพาะกิจ บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถ่ายเฉพาะกิจ บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Summary:

ถ่ายด้วยกล้อง Fuji xt-3 บวกกับเลนส์ค่าย Fuji 35 f1.4

เขียนโดย
natdanai
เข้าร่วมการสนทนา

เลี้ยงกาแฟผมหน่อย
โลโก้เว็บ