ย้อนแสงเย็นกับเลนส์ Voigtlander 35 f1.4

ย้อนแสงเย็นกับเลนส์ Voigtlander 35 f1.4

Summary:

ย้อนแสงครั้งแรกกับเลนส์มือหมุน Sony ประกบกับ Voigtlander 35 f1.4

เขียนโดย
natdanai
เข้าร่วมการสนทนา

เลี้ยงกาแฟผมหน่อย
โลโก้เว็บ