• เทคนิคถ่ายภาพทะเลแสงเทียนในวันสำคัญทางศาสนา

    วันสำคัญทางศาสนาตามประเพณีของพุทธศาสนิกชน อย่างวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา จะมีกิจกรรมการเวียนเทียนซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญ และในกิจกรรมนี้ช่างภาพหลายๆสำนักก็ต่างกันเตรียมตัวไปเก็บภาพบรรยากาศ