• ว่ากันเรื่อง Digital Arts กับตลาด NFT ที่นิยมกันมากในตอนนี้

    ปีที่ผ่านมาวงการ Crypto บูมหนักมากในปี 2021 เป็นปีที่ทำให้คนที่ยังไม่รู้จัก และคนที่เคยรู้จักอยู่แล้ว แต่ยังไม่ลึกซึ้ง ได้รู้จัก และหันมาสนใจการลงทุนมากขึ้น สิ่งนั้นชื่อเต็มๆเรียกว่า Cryptocurrency แต่บทความนี้ผมไม่ได้พูดถึง Cryptocurrency โดยตรง แต่จะพูดเรื่อง NFT